Vakttelefon: +47 469 73 901
Vakttelefon: +47 469 73 901

HMS

001   imgres   Safety First Road Sign   fig. 9.3 ATlogo_gronn [Converted]

HMS arbeidet hos UVE skal foregå systematisk i henhold til de aktuelle lover og forskrifter som regulerer virksomheten. Dette gjelder i forhold til de ansatte og i forhold til det ytre miljø.

Vi er en IA-bedrift hvor arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig avfall og utslipp.

UVE har kvalitetssikrings- og internekontrollsystem som er bygd opp mot ISO9001, samt på Arbeidstilsynets regelverk.Regelverkene stiller strenge krav til utstyr, personlige sertifikater, forsikringer og dykkeprosedyrer. Vårt system er etablert ved hjelp av produktet Argus Samsvar.
Argus Samsvar er utstyrt med veivisere som sikrer at systemene tilpasses både vår virksomhet og hvert enkelt tiltak. Vår systemleverandør Argus AS er sertifisert av DNV (Det Norske Veritas) for å utvikle nettopp den type systemer vår virksomhet har behov for. Veiviseren sikrer oss at alle krav om samsvar ivaretas ved at det genereres nødvendige brukerdokumenter både i foretakssystemet og i de ulike prosjektsystemer.

UVE innehar sentral godkjenning som ansvarlig søk,utførende og kontrollerende for bygg og anlegg, konstruksjoner og installasjoner.emotional support dog registration

Utviklet av: Folkebadet